top of page

מרכז המידע מחולק לשלושה אזורים

נושאי כל אזור מפורטים כאן. לכניסה לחצו על שם האזור.

 • סיפורי הצלחה והשראה

 • הסברים קצרים על מה שצפוי להיות בצבא, אקדמיה וכאדם בוגר 

 • איך ניתן ליצור סביבה מתאימה לאורך החיים

 • חשיבות של מעקב

 • הסבר מורחב על לקויות למידה

 • הסבר מורחב על הפרעות קשב

 • קומורבידיות

 • טיפול 

 • הסבר על התאמות 

 • תפקיד ההורים בהתמודדות - אחריות של ההורים

 • כיצד ליצור קשר מיטבי עם צוות בית הספר

 • אנשי מקצוע ואגפים רלוונטיים + תפקיד השפ"חים

 • דוגמאות לשיחות ומצבים יומיומיים והתגובה המותאמת 

 • נורות אזהרה לפי גילאים

 • באיזה שלב כדאי לפנות לאבחון

 •  מאיזה גיל מתחילים לאבחן

 • חשיבות של איתור מוקדם

 • אבחנה מבדלת

 • סוגי אבחונים

bottom of page