top of page

נורות אזהרה

קיימת שונות בהתפתחותם הטבעית של ילדים. יחד עם זאת, בכל שלב התפתחותי קיימת חשיבות לתת את הדעת למאפיינים מסויימים היכולים להעיד על סיכון לקיומם של הפרעות קשב וריכוז ו/או לקויות למידה.

בחרו את קבוצת הגיל אליה משתייך ילדכם:

bottom of page