top of page
 • סרבול כללי בהליכה, ריצה, אומדן מרחקים, נטייה להיתקל בחפצים

 • הימנעות מציור ומפעילויות יצירה למיניהן (גזירה, צביעה, הדבקה)

 • קושי באחזקת העיפרון

תחום המוטוריקה הגסה/עדינה

שפה וחשיבה

 • עיכוב בהתפתחות השפה

 • קושי במודעות פונולוגית (הרגישות לצלילים במילים)

 • דיבור לא ברור, קושי בהיגוי אותיות/מילים, גמגום

 • קושי בשליפה של מילים

 • אוצר מילים דל

 • קושי בזיהוי של אותיות, מספרים, צבעים

 • קושי לשמר רצף (ימות השבוע)

 • חשבון – קושי אומדן (מתקשה לסדר חפצים לפי גודל), קושי בתרגילי חיבור (תחום 10)

רגשי/חברתי/התנהגותי

 • קושי בעיכוב תגובה

 • הימנעות מאינטראקציות עם בני הגיל

 • סף תסכול גבוה – "שובר את הכלים" בכל פעם שמתוסכל.

 • לא מבין הסיטואציה החברתית

ארגון/התארגנות

התארגנות יעילה מצריכה איסוף מידע רלוונטי לפעילות, תכנון המהלכים הדרושים להשגת המטרה וכן בקרה על הביצוע

תפקודים ניהוליים

תהליכים קוגניטיביים גבוהים כגון: פתרון בעיות, קבלת החלטות, תכנון, יוזמה, ויסות עצמי ורגשי, גמישות.

וויסות תחושתי/חושי
היכולת לווסת קלט  הגירויים מהסביבה באמצעות החושים שלנו (ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש)

 • הימנעות ממגע עם חומרים ומרקמים שונים (דבק, דשא, חול)

 • קושי להימצא לאורך זמן בחללים קטנים ו/או  צפופים ו/או רועשים.

 • הימנעות מהשתתפות באירועים הומים ורועשים (ימי הולדת)

 • קושי לעכב תגובה, אימפולסיביות

bottom of page