top of page

למה חשוב שנהיה כל הזמן במעקב?

כיון שלקויות למידה והפרעות קשב מקבלות ביטוי שונה בגילאים השונים, וקרוב לוודאי שתתמודדו עמם לאורך מעגל החיים, יש חשיבות גבוהה מאוד לנהל מעקב מסודר.  

  • במעקב הכוונה היא לבחון אחת לחצי שנה, את התפקוד של בנכם/בתכם בכל אחד מהמישורים המרכזיים בחיים, כלומר: למידה, קשרים עם אחרים, תפקוד רגשי.

  • בכל תחום יש לזהות את כוחות הילד ואת האתגרים עמם מתמודד ולקיים מעקב אחר יעילות הטיפולים השונים, הסיוע שמקבל במסגרת ביה"ס ויעילות ההתאמות במבחנים.  

  • מומלץ להיעזר באיש מקצוע שיכול ללוות אתכם ולרכז את הדיווחים מהמטפלים השונים ומביה"ס, מעין "קייס מנג'ר".

  • מומלץ מאוד שאנשי המקצוע השונים שעובדים עם בנכם/בתכם (למשל פסיכולוג, מורה להוראה מתקנת, פסיכיאטר/נוירולוג) יקיימו בינהם קשר עקבי ויסייעו לכם לקיים את המעקב ולקבל החלטות.

  • חשוב לשתף ולגייס את שיתוף הפעולה של הצוות החנוכי בביה"ס לטובת קידום ותמיכה בתפקודו של בנכם/בתכם. 

bottom of page