top of page

הפרעות קשב וריכוז

הפרעת קשב וריכוז (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) מוגדרת כהפרעה נוירו התפתחותית עם ביטויים התנהגותיים, הנובעת מדיספונקציה במערכת העצבים המרכזית. הפרעת קשב קיימת בקרב כ-8% מהאוכלוסייה והיא נפוצה יותר בקרב בנים וכן בעלת יסוד גנטי חזק (80%-75% העברה בין דורית). מחקרים מראים כי המגמה הקיימת של ירידה בסימפטומים של הפרעת קשב (בעיקר סימפטומים היפראקטיביים), נעצרת בחט"ב. בנוסף, תלמידים עם הפרעת קשב וריכוז בחט"ב עם ובלי טיפול תרופתי, חווים רמות גבוהות של קושי בהסתגלות.

 

הסימפטומים העיקריים כוללים קושי בשמירה על קשב, תנועתיות יתר ואימפולסיביות

היפראקטיביות:

1. לעיתים קרובות מזיז את ידיו ורגליו ללא הרף או מתפתל בכיסא.

2. לעיתים קרובות קם מכיסאו בכיתה או במצבים אחרים בהם הוא נדרש לשבת.

3. לעיתים קרובות בדבר בצורה מוגזמת (ללא הפסקה).

4. לעיתים קרובות רץ או מטפס מצבים בהם הדבר אינו מתאים.

5. לעיתים קרובות מתקשה לשחק או להשתתף בפעילות שקטה.

6. לעיתים קרובות נמצא בתנועה מתמדת או מתנהג כאילו יש לו "קוצים בישבן".

אימפולסיביות:

1. לעיתים קרובות עונה לפני שסיימו לשאול את השאלה או מתפרץ לאמצע המשפט.

2. לעיתים קרובות מתקשה להמתין לתורו במשחק או בפעילות קבוצתית.

3. לעיתים קרובות מפריע או מציק לאחרים.

חוסר קשב:

1. לעיתים קרובות אינו מקדיש תשומת לב לפרטים או עושה שגיאות בלימודים, בעבודה או בפעילות אחרת.

2. לעיתים קרובות מתקשה לשמור על הקשב למשך זמן במטלות או משחק.

3. לעיתים קרובות נראה לא קשוב כאשר מדברים אליו ישירות.

4. לעיתים קרובות אינו עוקב אחרי הוראות ומתקשה להשלים מטלות, כגון עבודות בי"ס, מטלות בעבודה וכדומה.

5. לעיתים קרובות מתקשה בארגון פעילויות ומטלות.

6. לעיתים קרובות נמנע ממשימות הדורשות מאמץ שכלי ממושך.

7. לעיתים קרובות מאבד חפצים חיוניים הדרושים לביצוע מטלות או פעילויות (למשל, עבודות מביה"ס, עפרונות, ספרים, כלי עבודה).

8. לעיתים קרובות מוסח על רקע גירויים חיצוניים.

9. לעיתים קרובות מגלה שכחה בביצוע פעולות יום יומיות.

bottom of page