top of page

מהי תכנית אני יכול להצליח - א.י.ל?

תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) היא תכנית המכשירה צוותים חינוכיים לעבודה המקדמת הצלחה בתחום הלימודי, הרגשי והחברתי של תלמידים. בתחילה, התכנית פותחה כתכנית התערבות המתמקדת בעבודה קבוצתית עם תלמידים בחט״ב שאובחנו עם לקויות למידה והפרעות קשב. לאורך השנים, לאור תוצאות המחקר והמשוב מהשטח, התכנית התפתחה והתרחבה וכיום מותאמת לתלמידים מכיתה א׳ עד כיתה ט׳ במודלים שונים ומועברת גם לכלל הכיתה במודל של תכנית מניעה. התכנית פותחה ע"י היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב במרכז הבינתחומי הרצליה, בשותפות ובתמיכת הקרן למפעלים מיוחדים בביטוח הלאומי, משרד החינוך, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, עיריות ורשויות מקומיות. את התכנית הגתה ויזמה ד"ר דפנה קופלמן-רובין, ראש היחידה ללקויות למידה וקשב במרכז הבינתחומי הרצליה.  

  • התכנית מבוססת על הידע כי קיים קשר הדדי בין התפקוד הלימודי, הרגשי והחברתי. לכן הקניה של מיומנויות וכלים יעילים בכל אחד מתחומים הללו תקדם תפקוד מיטבי בכל תחום בפני עצמו וכפועל יוצא מכך, גם ביתר התחומים.

  • נסו לדמיין - מה יקרה לתפקוד הלימודי של תלמיד שסובל מדחייה חברתית? מה זה יעשה למצב הרוח שלו? 

  • משולש א.י.ל (לוגו התכנית) משקף את הקשר ההדדי הזה בין מצב רוח, למידה ויחסים בינאישיים. כאשר מתרחש אירוע, כל אחד מהתחומים מושפע מכך.

  • נסו לחשוב על עצמכם - במידה והיה לכם ויכוח סוער עם הבן/בת שלכם (יחסים בינאישיים) ייתכן והוא ישפיע על מצב הרוח שלכם (תחושו כעס, חרטה, תסכול) ובהתאם גם התפקוד שלכם בעבודה או בלמידה יפגע. 

  • גוף ידע נוסף עליו מבוססת תכנית א.י.ל הינו כי למידה מתקיימת מתוך קשר בינאישי ובתוך הקשר. לכן, לקשרי הגומלין שיש לתלמיד עם סביבתו, מוריו, חבריו ומשפחתו, ישנה השפעה משמעותית על רווחתו הנפשית, הישגיו ותפקודיו הלימודיים.

  • התכנית תרגמה לכלים מעשיים את הידע הקיים מהמחקר לגבי גורמי הגנה וחוסן המקדמים התפתחות טובה של תפקודים ניהוליים בהתאם לשלב ההתפתחותי של הילד, תוך דגש על תמיכה בהתפתחות רגשית-חברתית-לימודית טובה של ילדים ונוער עם לקויות למידה וקשב.

  • התכנית מלווה במחקר הבוחן את השפעתה על התלמידים ואת שביעות רצון הצוות החינוכי. נמצאו ממצאים חיוביים מובהקים רבים, עליהם ניתן לקרוא בהרחבה בעמוד הממצאים.

מה צוות בית הספר, התלמידים

וההורים מקבלים במסגרת התכנית?

אז מה קורה בפועל?

על איזה תכנים עובדים בכל שכבת גיל?

האם בכיתה א׳ לומדים את אותם תכנים שלומדים בחט״ב?

האם התכנית עובדת?

קראו על תוצאות המחקרים שליוו את התכנית 

bottom of page