top of page
 • קושי ברכישת הכתיבה, הימנעות מכתיבה, עיצוב אותיות לקוי, קצב כתיבה איטי במיוחד

 • קושי בהבעה בכתב, צמצום תשובות כתובות

תחום המוטוריקה הגסה/עדינה

שפה וחשיבה

 • קושי ברכישת הקריאה, קריאה משובשת, איטית

 • קושי בהבנת הנקרא

 • הימנעות מקריאה

 • קושי בחשבון

 • הישגים לימודיים שלא תואמים רמת הידע וההשקעה

רגשי/חברתי/התנהגותי

 • הימנעות ממשחק עם בני הגיל

 • קושי להפסיד

 • קשיים התנהגותיים בכיתה ובבית

 • קושי להישמע  לסמכות

 • מופנמות

 • אימפולסיביות

 • הימנעות מלמידה בבית

ארגון/התארגנות

התארגנות יעילה מצריכה איסוף מידע רלוונטי לפעילות, תכנון המהלכים הדרושים להשגת המטרה וכן בקרה על הביצוע

תפקודים ניהוליים

תהליכים קוגניטיביים גבוהים כגון: פתרון בעיות, קבלת החלטות, תכנון, יוזמה, ויסות עצמי ורגשי, גמישות

וויסות תחושתי/חושי
היכולת לווסת קלט  הגירויים מהסביבה באמצעות החושים שלנו (ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש)

 • קשיים התנהגותיים בכיתה

 • קשיים  חברתיים

 • קושי לארגן חפצי הלמידה, מרבה לשכוח ולאבד חפצים

 • קושי להתרכז לאורך זמן, טווחי קשב קצרים

bottom of page