top of page
 • קושי בקריאות כתב היד

 • קשיים בהבעה בכתב, פער בין רמת הידע הקיים ובין היכולת להביע הידע בכתב

 • קצב כתיבה איטי

תחום המוטוריקה הגסה/עדינה

שפה וחשיבה

 • קשיים בהבנת הוראות כתובות

 • קשיים בזיכרון ובארגון של מידע

 • קשיים  במתמטיקה

 • הבעה בכתב דלה, קושי בניסוח משפטים כתובים

רגשי/חברתי/התנהגותי

 • הימנעות ממשחק עם בני הגיל

 • קושי להפסיד

 • קשיים התנהגותיים בכיתה ובבית

 • קושי להישמע  לסמכות

 • מופנמות

 • אימפולסיביות

 • הימנעות מלמידה בבית

 • בדידות חברתית

 • קושי בהבנה של סיטואציות  מחיי היומיום

 • מעורבות בהתנהגויות המערבות אלכוהול, סמים

 • אלימות מילולית/פיסית

 • הימנעות מלמידה

 • תסכול רב מלמידה

ארגון/התארגנות

התארגנות יעילה מצריכה איסוף מידע רלוונטי לפעילות, תכנון המהלכים הדרושים להשגת המטרה וכן בקרה על הביצוע

תפקודים ניהוליים

תהליכים קוגניטיביים גבוהים כגון: פתרון בעיות, קבלת החלטות, תכנון, יוזמה, ויסות עצמי ורגשי, גמישות

וויסות תחושתי/חושי
היכולת לווסת קלט  הגירויים מהסביבה באמצעות החושים שלנו (ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש)

 • קושי להתרכז בלמידה ובמבחנים

 • בלקאוטים  במבחנים

 • קושי לתכנן הזמן בצורה יעילה (בשגרת היום, במבחנים)

 • הצבת יעדים שאינם ריאליים

 • קושי להתמודד עם כישלון ועם אי הצלחה

bottom of page