top of page

סוגי אבחונים

רצוי לפנות לאבחון  רק כאשר קיים בסיס להניח כי הקשיים שהילד חווה בגן או בבית הספר הם על רקע של לקות למידה ראשונית או לקות קשב וריכוז ולאחר שקודם לכך נערכה התערבות חינוכית בבית הספר או בגן לאורך זמן (אתר שפ"י). האבחון של ילדים עם לקות למידה ספציפית ו/או לקות קשב וריכוז מצריך סינתזה בין מספר מקורות מידע שונים שלכל אחד מהם תרומה חשובה לקבלת תמונה מדויקת יותר של הקשיים והיכולות של הילד (DSM-5  , 2013). מטרת האבחון לספק הסבר לקשיים שהילד חווה מצד אחד ולהציע דרכי טיפול והוראה מתאימים מצד שני. מקורות מידע אילו כוללים מידע מההורים, מבית הספר, בדיקה של רופא הילדים, אבחון פסיכולוגי, או אבחון דידקטי או אבחון פסיכודידקטי, ובהתאם לצורך בדיקה של מרפאה בעיסוק ו/או קלינאית תקשורת ובדיקה נירולוגית. (בינשטוק, סולמות וחבלים, מנור 2013).  תוצאות האבחון ישמשו כבסיס לבניית תכנית התערבות עבור התלמיד או לשינוי/חיזוק תכנית קיימת (אתר שפ"י).

איסוף מידע מההורים

מידע זה כולל את התייחסות לאבני דרך התפתחותיות מתקופת ההיריון ועד היום כולל תפקודו של הילד בבית ובבית הספר וכן התערבויות או טיפולים שנעשו בעבר. ביחס לתפקוד בבית המידע עשוי להתייחס לאופן הקימה של הילד בבוקר, הקשיים אם קיימים בסדר והתארגנות בכלל ולבית הספר בפרט(תיק, שיעורים, לבוש וכו), כמות שעות השימוש במדיה כולל טלוויזיה, מחשב, וטלפון נייד או טבלאט, מצב רוחו של הילד, הרגלי אכילה, שינה, תחומי אחריות אם יש והתנהלות כללית. (בינשטוק, סולמות וחבלים). 

איסוף מידע מבית הספר

מידע זה יכלול תפקוד והתנהגות בזמן השיעור בכיתה וההתנהגות במהלך ההפסקה. בדרך כלל ההורים מתבקשים להעביר למחנכת הכיתה ולאחת או שתיים מהמורות המקצועיות למלא שאלון המתייחס להערכת המורות את יכולת הקריאה של הילד, יכולת הכתיבה, הבנת הנקרא, הרגלי למידה, יכולת ריכוז, השתתפות בכיתה, סדר וארגון, הכנת שיעורים, תפקוד בזמן מבחנים, מצב חברתי, התנהלות בזמן ההפסקות וכל מידע נוסף שנראה רלוונטי. פעמים רבות ההורים מתבקשים להביא איתם לאבחון גם תוצרים של הילד כמו מבחן שעשה במקצוע רב מלל ובמקצוע המתמטיקה. (בינשטוק, סולמות וחבלים). 

הערכה רפואית

הערכה זו תתייחס להיסטוריה רפואית מלאה של הילד כולל רישום של תרופות שהילד לוקח  אם יש כאלה. חשוב שהרופא ישלול בעיות שמיעה, ראייה, שינה וגורמי סיכון סביבתיים כמו רמת עופרת בגוף ותפקודי בלוטת התריס. הבדיקה הניירולוגית נדרשת במקרים מסוימים על מנת לשלול הפרעה אפילפטית או הפרעה מוחית אחרת (בינשטוק, סולמות וחבלים). 

אבחון פסיכולוגי

האבחון הפסיכולוגי נעשה על ידי פסיכולוג מומחה וכולל סדרה של מבחנים שונים במטרה להעריך את יכולותיו של הילד בתחום השכלי קוגניטיבי, הרגשי, וההתנהגותי ללא קשר לידע לימודי בית ספרי. כמו כן, האבחון בודק את הקשרים בין תחומים אלו ואת השפעתם על תפקודו הלימודי. בנוסף להערכת היכולות האבחון כולל אבחנה מבדלת שמאפשרת לבדוק אם קשיי התלמיד נגרמים מלקות למידה או גורמים אחרים. האבחון יראה לנו במה הילד מתקשה אך גם במה הוא חזק וטוב ובכוחות אילו יעשה שימוש על מנת להתגבר על הקשיים אם התגלו. בחירת המבחנים שנערכים כחלק מאבחון עשויה להיות שונה מפסיכולוג לפסיכולוג אך כולם מתייחסים למרכיבים הבאים:

אבחון יכולת שכלית: אבחון זה כולל התייחסות למנת המשכל ולפערים בתפקוד בהשוואה לקבוצת הגיל ולרמת ההישגים של אותו ילד בפועל. המבחנים מורכבים ממשימות שאינן מבוססות על ידע לימודי קודם והן מתייחסות למגוון של כישורים מילוליים ושאינם מילוליים. פעמים רבות באבחון יופיע פרופיל שאיננו עקבי או שווה מבחינת יכולות ביצועיות או מילוליות. זאת אומרת שלילד יכולים להיות יכולות גבוהות בחשבון לצד יכולות נמוכות מהממוצע בשפה או להיפך.

אבחון היבטים אישיותיים רגשיים התנהגותיים וחברתיים: להיבטים אילו תרומה משמעותית ביכולת ההתמודדות של תלמידים עם לקות למידה והם משפיעים על מידת הצלחתם בלימודים ובחיי היום יום. האבחון כולל הערכה של הכוחות של הילד, מנגנוני הגנה, דרכי התמודדות ויכולת ליצירת קשר עם האחר (בינשטוק, סולמות וחבלים). 

אבחון דידקטי

אבחון זה, מתייחס לידע אותו אמור היה התלמיד לרכוש במסגרת החינוכית בהתאם לגילו ולכיתה בה הוא לומד. האבחון נערך על ידי מאבחן דידקטי מוסמך והוא כולל סדרה של מבחנים אשר ימפו את קשייו וכישוריו של התלמיד בלמידה תוך ניסיון להבין את תהליכי הלמידה שלו, את השימוש (אם קיים) והיעילות של אסטרטגיות הלמידה ובדיקת המנגנונים הקוגניטיביים עליהם מתבססת הלמידה (אתר שפ"י). מאחר וקיימים מבחנים שונים הבודקים מיומנויות וכישורים אילו קיימת שונות בין המאבחנים בבחירת המבחנים אך כולם בודקים את הידע והכישורים הבאים:

אבחון קריאה : אבחון המתייחס לשטף הקריאה, דיוק, קצב, פיענוח מילים בתוך הקשר וללא הקשר, והבנת הכתוב.

אבחון כתיבה: מתייחס לעיצוב האותיות, ארגון הכתוב, קצב כתיבה, מובנות הכתב, אופן השימוש בכלי הכתיבה, תקינות איות והבעה, שימוש במילות קישור, משלב לשוני, ותקינות תחבירית.

אבחון חשבון: כולל תפקודי חישוב אוטומטיים, שליטה באלגוריתם חשבוני, תפיסה מתמטית, הבנה גאומטרית ועוד

אבחון קוגניטיבי: כולל תפיסה חזותית מרחבית ושמיעתית, תפקוד חזותי מוטורי וגרפו מוטורי, תפקודי זיכרון חזותי ושמיעתי כולל זיכרון מידי, זיכרון עבודה, זיכרון לטווח קצר וארוך.

תפקודי שפה דבורה וכתובה: כמו אוצר מילים, ניסוח וארגון המבע המילולי, מהירות שיום, שטף שפתי, תחביר, עיבוד פונולוגי.

אבחון סגנון עבודה: קצב, תכנון, התארגנות, שימוש באסטרטגיות למידה ומנגנוני פיצוי ובקרה (מתוך סולמות וחבלים) (בינשטוק, סולמות וחבלים).

אבחון פסיכו-דידקטי

אבחון מקיף המשלב אבחון דידקטי ואבחון פסיכולוגי. אבחון זה בודק מספר תחומים ביניהם הערכת התפקוד השכלי של הילד (מנת משכל או IQ), הערכה ניירו פסיכולוגית שמאתרת לקויות למידה ומתייחסת לכישורי תפיסה, זיכרון, ושפה, הערכת תפקוד בתחום הקשב והריכוז, הערכה של תפקוד לימודי דידקטי בקריאה, חשבון, כתיבה, והערכת ההשפעה של היבטים רגשיים על התפקוד הלימודי (קופלמן - סולמות וחבלים). האבחון נערך על ידי פסיכולוג מומחה אשר בנוסף למומחיותו הפסיכולוגית עבר הכשרה המאפשרת לו לאבחן גם מיומנויות וכישורים לימודיים. חלק מהמבחנים שהכללים באבחון זה צוינו תחת האבחון הפסיכולוגי ותחת האבחון הדידקטי. מאחר והאבחון הפסיכו דידקטי כולל שילוב של מבחנים פסיכולוגים ודידקטיים הוא נערך ב2-3 מפגשים עם הילד בנוסף למפגש מקדים עם הורים ומפגש מסכם בו נמסרים להורים ולילד תוצאות האבחון (בינשטוק).

מבחני קשב ממוחשבים

 מבחנים ממוחשבים אשר נועדו לבדיקה של קשב וריכוז. לרוב המאבחן ישתמש באחד מהם ולא בכולם. אבחון קשב ממוחשב מהווה חלק מתהליך אבחון כולל ומקיף ואין לבסס על תוצאותיו בלבד, אבחנה.

  • מבחן TOVA ( Test of variables of attention). מבחן זה בודק יכולת התמדת קשב הסביבה חסרת אתגר וענייין. מבחן זה מיועד לבדיקת לקות קשב וריכוז בלבד.

  • בדיקת (BRC (Brain Resource Cognition. בדיקה זו מציגה את הפרופיל הקוגנטיבי של הילד באמצעות השוואה לנורמות המקובלות על פי גיל מגדר ושנות לימוד. האבחון פועל באמצעות מסך מגע ואורך כ 50 דקות. הוא כולל 14 תתי מבחנים ובודק בין היתר זיכרון מילולי, זיכרון מרחבי חזותי, קשב מתמשך, הסטת קשב, מטלות סנסו-מוטוריות, מטלות מילוליות ותפקודים ניהוליים. המבחן מאתר הן את תחומי החוזק של הילד והן את התחומים החלשים יותר. מבחן זה מיועד לבדיקת לקות קשב בלבד?.

  • מבחן מוקסו (Moxo Test). מבחן זה הוא פיתוח חדש לאבחון לקות קשב וריכוז אשר עושה שימוש מקביל במסיחים תנועתיים וקוליים. באמצעות מבחן זה ניתן להבחין בין התנהגות אימפולסיבית להתנהגות היפראקטיבית בנוסף לרמת הביצוע בתפקודי הקשב של הנבדק (מנור, 2013).

להסבר על אפשרות למימון אבחונים באתר משרד החינוך

bottom of page