top of page

האם התכנית עובדת?

תוצאות מהמחקר המלווה את תכנית אני יכול להצליח -א.י.ל- לחטיבות הביניים

(Kopelman-Rubin, 2016; Azrieli foundation):

 

במשך שנה, התבצע מחקר שבחן את תפקודם של 69 תלמידי כיתה ח' שאובחנו עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב (SLD/ADHD). נערכה השוואה בין תלמידים שלמדו בבי"ס בהם פעלה תכנית א.י.ל לבין בי"ס בהם תלמידים אלו קיבלו את הטיפול המקובל כיום במערכת החינוך. התלמידים נמדדו פעם אחת בתחילת שנה"ל ופעם נוספת, בסיום השנה.

 

תוצאות המחקר מראות >>

 

תלמידים שהשתתפו בתכנית א.י.ל הראו:

 •  עליה במיומנויות בינאישיות

 • ירידה בבעיות התנהגות

 • ירידה במעורבות במעשי בריונות

 • שיפור במצב הרוח (חרדה ודיכאון)

 • לעומתם, תלמידים שלא השתתפו בתכנית, הראו החמרה בתפקוד בפרמטרים אלו לאורך שנה"ל.

 • תלמידים בשתי הקבוצות הראו לאורך שנה"ל, עליה בתחושת השייכות לבית הספר, באחריות ובשיתוף הפעולה.
   

מחנכי הכיתות שהפעילו את התכנית בבית ספרם דווח על רמה גבוהה של שביעות רצון:

 • 86.4% מהמורים דיווחו כי הזמן שהושקע בתכנית נשא פרי וכי היו ממליצים לעמיתיהם על התכנית.

 • 100% דיווחו כי היו ממליצים לתלמידים בעלי לקויות למידה להשתתף בתכנית.

 • 81.8% מצאו את תוכן התכנית מתאים במידה רבה לצרכיהם של התלמידים המשתתפים.

 

תוצאות המחקר המלווה את תכנית אני יכול להצליח - א.י.ל- לבתי הספר היסודיים

(Kopelman-Rubin, 2016; Azrieli foundation):

 

במחקר שנערך לאורך שנתיים (שנה"ל תשע"ה-תשע"ו) נאספו נתונים מיותר מ 400 תלמידי בתי ספר יסודיים (כתות ד'-ה') ונערכה השוואה בין תלמידים הלומדים בבי"ס בהם תכנית א.י.ל פועלת לבין בי"ס בהם התכנית לא פעלה. התלמידים מילאו שאלון ב-4 נקודות מדידה (בתחילת ובסוף כתה ד', בתחילת ובסוף כתה ה').

 

ממצאי המחקר מראים >>

בקרב תלמידי ביה"ס שהשתתפו בתכנית א.י.ל בשנתיים אלו (לעומת תלמידים מבי"ס בהם התכנית לא פעלה) חלה עליה מובהקת ב:

 • אמפתיה - יכולת להבין את הזולת

 • אסרטיביות - התנהלות בינאישית יעילה עם ילדים ומבוגרים. 

 • הישגי שפה.

 

חלה ירידה מובהקת ב:

 • בריונות מילולית – הצקות, קללות, הקנטות.

 • בבריונות פיזית – דחיפות, בעיטות.

 • ברמות חרדה.

 • ברמות מתח.

 

הצוותים החינוכיים שהפעילו את התכנית דווחו על שביעות רצון גבוהה:

 • % 85 מהמורים דיווחו כי הזמן שהושקע בתכנית היה "שווה את המאמץ".

 • % 95 מהמורים דיווחו כי בעזרת התכנית רכשו ידע מקצועי בנושא תפקודים ניהוליים.

 • 95% מהמורים דווח כי קיבלו כלים יישומיים לעבודתם בכתה.

 • 90% מהמורים דווחו כי התכנית שיפרה את התקשורת בינם לבין תלמידיהם.

 • 100% דיווחו כי היו ממליצים לתלמידים בכיתות ג'-ד' להשתתף בתכנית.

 • 100% דיווחו כי היו ממליצים למורה קולגה להעביר את התכנית בכיתתו.

 

 

תוצאות מחקר הערכה של מכון ״מובנים״ מטעם הביטוח הלאומי, שליווה את הפיילוט של תכנית אני יכול להצליח -א.י.ל- בין השנים 2011-2009:

תכנית א.י.ל פעלה לראשונה בשנים אלו כמודל להתערבות מערכתית ופרטנית לתלמידים הלומדים בחינוך הרגיל, המתמודדים עם לקויות למידה וקשב ו/או בסיכון לבעיות אלו ונמצאים ברמת סיכון גבוהה. התכנית החלה לפעול בשתי זרועות:

זרוע א - כללה 44 בני נוער בכיתות ז-ח שאובחנו במרפאה ללקויות למידה שבמרכז "שניידר" לרפואת ילדים בישראל. בני נוער אלה אובחנו עם ליקויי למידה והפרעות פסיכיאטריות נלוות ו/או גורמי חוסן חסרים- אישיים ומשפחתיים.

זרוע ב - כללה 47 בני נוער שאותרו בבית הספר עירוני ט' בתל אביב, והחלו את תכנית ההתערבות בכיתה ז'. בני נוער אלה אובחנו עם לקויות למידה והפרעות פסיכיאטריות נלוות ו/או רמת סיכון גבוהה לנשירה על רקע גורמי חוסן חסרים- אישיים ומשפחתיים.

 

התכנית שאפה לערוך אבחון יסודי לבני נוער, לבנות תכנית טיפול, לחזק את התלמידים בבית הספר בהיבטים אקדמיים ורגשיים, ללוות את המשפחה במהלך הטיפול ולתת כלים מקצועיים לצוותים החינוכיים, הפסיכולוגים והרפואיים לצורך עבודה עם התלמידים לקויי הלמידה.

 

זרוע א -

ילדים:

 • חל שינוי לטובה אצל הילדים שהשתתפו בתכנית בהיבטים הבאים: עלייה בביטחון העצמי וביכולת הסנגור העצמי, עלייה ביכולת הארגון וביכולת להציב מטרות, שיפור בהישגיים הלימודיים, שיפור ביחס בית הספר לילד, שיפור במצב החברתי ובקשר עם אחרים, שיפור בקשר הורה-ילד, שיפור במצב הרוח, בסימפטומים של קשב ובתפקודים ניהוליים.

הורים:

 • ההורים הביעו שביעות רצון גבוהה מן התהליך, וציינו כי הטיפול סייע להם במתן כלים להבנת הקשיים של ילדם ובהגברת תחושת הביטחון בנוגע ליכולת הטיפול בקשיים של ילדם.

 • במקרים מסוימים עלה הצורך להעמיק את הנחיית ההורים או לשתפם במפגשים רבים יותר.
   

זרוע ב -

בית הספר והמורים:

 • ניכר כי לתכנית הייתה השפעה חיובית על בית הספר בכלל ועל קבוצת ה- CM (המחנכים אשר מעבירים את התכנים של תכנית א.י.ל לתלמידים) בפרט. עניין זה בא לידי ביטוי בתחומים הבאים: היכרות מעמיקה עם תחום לקויות הלמידה, פיתוח מיומנויות בקריאת אבחון פסיכו-דידקטי, שיפור הקשר מורה-תלמיד, שיפור ביכולת המעקב של המורה אחר התלמידים, הכרה בחשיבות המרכיב הרגשי בטיפול בילדים עם לקויות למידה, התפתחות מקצועית ורכישת כלים מקצועיים חדשים, השפעה על דרך הפעולה עם כלל הכיתה, שינוי לטובה של הדימוי העצמי כמורה ואף השפעה על החיים האישיים שלו.

 • בבית הספר התפתחה שיטת פעולה מקיפה ויעילה של תהליכי אבחון וכן פרוטוקול עבודה מפורט ומקיף.

תלמידים:

 • ניכר כי לתכנית הייתה השפעה חיובית על התלמידים. דבר זה בא לידי ביטוי בתחומים הבאים: עלייה בתחושת הביטחון ובתחושת הערך העצמי, עלייה ביכולת הסנגור העצמי, עלייה ביכולת הארגון ותכנון הזמן, עלייה ביכולת למקד את הקושי ובעקבות זאת לתת מענה לקושי זה, עלייה במוטיבציה ללמוד ובנכונות להשקיע בלימודים, שינוי לטובה בסגנון השיח, עלייה ביכולת להציב מטרות עצמיות, עלייה בהישגים הלימודיים, שיפור בקשר עם אחרים, שיפור במצב הרוח ושיפור בקשר מורה-תלמיד.

הורים:

 • לתכנית הייתה השפעה חיובית על ההורים. דבר זה בא לידי ביטוי במדדים הבאים: שיפור בקשר הורה-בית ספר, שביעות רצון מהשתייכות ילדיהם לתכנית ורצון להיות מעורבים יותר.

 

התכנית לוותה גם במחקר אקדמי בראשות דר' דפנה קופלמן-רובין, פרופ' ענת ברונשטיין קלומק, פרופ' אלן אפטר, פרופ' מריו מיקולינסר מטעם המרכז הבינתחומי ומרכז הרפואי "שניידר", פרופ' מיכל אל-יגון מאוניברסיטת תל-אביב ופרופ' לורה מפסון מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק.

Kopelman-Rubin, Brunstein Klomek, Al-Yagon, Mufson, Apter & Mikulincer, 2013.

Brunstein Klomek, Kopelman-Rubin, Al-Yagon, Mufson, Apter, Lowenshuss Erlich, & Mikulincer, 2014. 

 

 

עד היום רוב התכניות המיועדות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב, התמקדו בעיקר בכישורים הקוגניטיביים-לימודיים שלהם. ישנן מעט תכניות המתמקדות בהיבטים רגשיים-חברתיים, אך לא קיימות תכניות המשלבות באופן אינטגרלי את ההיבטים הקוגניטיביים-לימודיים וההיבטים הרגשיים-חברתיים. בנוסף, קיים מחסור בתכניות, מבוססות מחקר, המתבצעות בבית הספר, בסביבה המוכרת והטבעית של התלמיד, קרי בכיתת האם שלו ובהנחיית מחנכת הכיתה.

 תכנית אני יכול להצליח -א.י.ל- מהווה מענה לצרכים אלו

 

bottom of page