top of page

מודעות עצמית

             

לכל נער ונערה חוזקות משלו (תחומים בהם הוא טוב). לדוגמה, עזרה למשפחה ולזולת, זיכרון טוב, יכולת קריאה טובה, רגישות לסביבה וחברותיות. לכל אדם ולכל נער יש גם קשיים משלו. אצל נערים עם לקויות למידה הקשיים לרוב קשורים ללקות. למשל קשיים בקריאה, קשיים בריכוז, קשיים בחשיבה מספרית ועוד. חשוב להיות מודעים לקשיים אלו, שכן הם מובילים לעתים גם לקשיים חברתיים ורגשיים.

חשוב שתנסו להבין יחד עם ילדכם מה הן החוזקות שלו? במה הוא טוב? לאחר זיהוי החוזקות חשוב שתדברו עם ילדכם על  קשייו – מה מפריע לו? האם החלקים הלימודיים נפגעים בשל הלקות עמה מתמודד? או אולי החלקים החברתיים? זיהוי החוזקות כמו גם זיהוי הקשיים יסייע בהתמודדות עמם. נסו להבין מהו מוקד הקושי שמעסיק את ילדכם. שימו לב שאין המדובר בהכרח במה שנראה או שמרגיש לכם כקושי שלו.

חשוב שהשיח על החוזקות והקשיים יגיע ממקום של שותפות ושל הסכמה, שילדכם ירגיש שאתם יוצאים יחד עמו למסע משותף שייתן לו כלים להתמודד טוב יותר עם הלקות. ברגע שילדכם יבין מה הן החוזקות ומה הם הקשיים שלו, הוא ידע יותר במדויק לאילו כלים הוא זקוק כדי להשתפר.

התלמידים ילמדו להכיר את החוזקות האישיות שלהם ולזהותן, וכן ילמדו כיצד הם יכולים להיעזר בהן כדי להתמודד עם משימות ואתגרים בלמידה - בכיתה ובבית. התייחסות מיוחדת תינתן לרגשות התלמידים סביב נושא הלמידה.

 

ייערך בכיתה דיון בנושא זיהוי הרגשות בסיטואציות בהן קל לתלמידים ובסיטואציות בהן קשה להם. התלמידים ילמדו כי קושי עלול להוביל למעגל שלילי המקבע אותו, ויחשפו לתרשימי הזרימה הבאים, במטרה להבהיר כי אימון יכול לנפץ מעגל של קושי:

 

בנוסף התלמידים יקבלו כלים וטכניקות שונות להתמודדות עם הקשיים.

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא מודעות עצמית:

  • מומלץ לשוחח עם ילדכם על החוזקות והקשיים שהעלה בכיתה.

  • כאשר ילדכם נתקל בקושי הזכירו לו את הכוחות בעזרתם הוא יכול להתמודד עם הקושי.

  • הדגימו לו גם חוזקות וקשיים שלכם, ההורים, או של קרובים אחרים.

מידע נוסף בנושא מודעות עצמית:

bottom of page