top of page

הצלחה ומכוונות עצמית             

 

בנושא זה התלמידים יבדקו מהי הצלחה בעיניהם, בין היתר בהקשר של התאקלמות טובה בכיתה, וכן ידונו בכישורים הנדרשים כדי להצליח. בהמשך ילמדו התלמידים איך להציב מטרות אישיות, כיצד לקחת אחריות על המטרות שהציבו לעצמם וכיצד לבצע תהליך בקרה על השגת המטרות (תהליך ושמו "מכוונות עצמית").  

במהלך המפגשים כל תלמיד יציב לעצמו מטרות בתחום הלימודי, בתחום הרגשי ובתחום היחסים הבין־אישיים באמצעות "טבלת המטרות שלי". ייתכן שאחת או יותר מהמטרות שיציב ילדכם קשורה לתפקודו בבית או במסגרת הפעילויות המתקיימות לאחר בית הספר. למעורבותכם בתהליך הלמידה של ילדכם חשיבות רבה; בקשו ממנו לראות הטבלה שהכין.  

בנוסף, התלמידים ייחשפו לכלי עזר להשגת המטרות, המכיל שלושת השלבים הבאים (צימרמן ושנק אצל בירנבוים, 2004):

1. שלב החשיבה המוקדמת – הצבת מטרות.

2. שלב הביצוע – יישום אסטרטגיות למידה להשגת המטרות.

3. שלב המשוב החוזר (פידבק) – תהליך של בדיקה חוזרת: האם הדרך בה בחרנו מקדמת אותנו להשגת המטרות שהוצבו. אם לא, חוזרים על שלבי התהליך.

אנו נעקוב אחר תהליך הצבת והשגת המטרות לאורך השנה במהלך מפגשי א.י.ל.

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא הצלחה ומכוונות עצמית:

  • חשוב מאוד לפרק מטרות לתתי־מטרות. באופן זה השגת המטרה פחות מאיימת ונראית יותר ברת השגה.

  • חשוב לקבוע מראש מועדים קבועים לביצוע בקרה על תהליך השגת המטרה, ולבדוק האם התהליך מתקדם בכיוון הרצוי. אחרת אנו עלולים להשקיע מאמצים רבים בתהליך באופן שאינו מקדם אותנו, או בעצם "לעבוד בפול גז על ניוטרל".

מידע נוסף בנושא הצלחה ומכוונות עצמית:

bottom of page