top of page

ויסות רגשי

             

ויסות רגשי הוא היכולת לזהות רגשות ואת העומד בבסיסם, לנטר את עוצמת הרגש ולהפעיל מיומנויות המיועדות לשלוט בהתנהגות בלתי רצויה שנובעת מהרגש. התלמידים ילמדו לזהות ולשיים רגשות, יתמקדו בקשר שבין אירועים, רגשות והתנהגות וילמדו כיצד התנהגות יכולה להשפיע על תהליכי למידה ועל מערכות יחסים. כמו כן ילמדו התלמידים לזהות את עוצמת הרגש שלהם במצבים שונים וילמדו דרכים לוויסות רגשי.

הלמידה תלווה בשימוש בכלי עזר לדירוג עוצמת הרגש ("מיכל/קשת עוצמת הרגש"). בנוסף יוצעו לתלמידים מגוון דרכים לוויסות רגשי, והם יתנסו בכיתה בתרגיל נשימה להרגעה עצמית. הם יתבקשו לבחור ולהתנסות בשתיים או שלוש דרכים לוויסות רגשי ולבחון איזו מהן היא היעילה ביותר עבורם. אתם מוזמנים לסייע לילדכם בתהליך ההתנסות והבדיקה.  

דרכים/הצעות להרגעה עצמית ולהסחה עצמית:

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא ויסות רגשי:

מידע נוסף בנושא ויסות רגשי:

bottom of page