top of page

מיומנויות הערכת תהליך החשיבה

             

בנושא זה ילמדו התלמידים כיצד לארגן ולתכנן את החשיבה באמצעות בניית שלבי עבודה ויישומם בכל מטלה. תלמידים רבים הסובלים מלקויות למידה ו/או קשיים קשביים מתקשים לארגן את חשיבתם, דבר אשר עלול לפגוע בהבנת הנושאים הנלמדים וכן בהבנת סיטואציות חברתיות.

                

בין האסטרטגיות והמיומנויות המסייעות בתחום ארגון ותכנון החשיבה הנלמדות בתכנית א.י.ל: שלבים בזיהוי התנתקות בקשב (חולמנות) וטכניקות חזרה להקשבה, פירוק משימה לתתי שלבים ושימוש בכרטיס ניווט (דף המכיל שלבי עבודה קבועים ומלווה את ביצוע המטלה, למשל בהכנה לקראת מבחן או בזמן מבחן).

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא מיומנויות הערכת תהליך החשיבה:

  • בכיתה הכיר ילדכם שלבים להתמודדות עם התנתקויות בקשב. אם אתם מבחינים בהתנתקויות כאלו אצלו, סמנו לו במבט או במגע כדי שיזהן גם. קבעו מראש סימן שרק אתם תזהו.

  • הזכירו לילדכם להיעזר בדפי הניווט ועודדו אותו לעקוב אחר השלבים בהכנה למבחן, בהכנת שיעורי בית וכו'. ניתן ליישם שלבי עבודה גם במטלות הבית.

  • סייעו לילדכם לבחור שלבים להתנהלות בבית, למשל שלבים בהתארגנות בוקר, שלבים בהתארגנות לקראת שינה, לקראת ארוחת ערב ועוד. חשוב שתבחרו גם מטלות שילדכם אוהב דוגמת שלבים בהכנת עוגה, שלבים בתכנון טיול ועוד.

מידע נוסף בנושא מיומנויות הערכת תהליך החשיבה:

bottom of page