top of page

פיקוח ובקרה

             

תהליכי פיקוח ובקרה הם תהליכים המאפשרים לתלמיד לבדוק את עצמו ולבצע משוב על פעולותיו. בדיקת הפעולות צריכה להתקיים במהלך ביצוען או זמן קצר לאחר סיומן, וזאת על מנת להבטיח השגת המטרה המתאימה.

חוסר בקרה מוביל לטעויות ולחוסר מודעות להתנהגות עצמית ולהשפעתה על אחרים. בקרה עצמית יכולה להתבטא במטלות יומיומיות ובמטלות לימודיות פשוטות עד מורכבות.

בין האסטרטגיות והמיומנויות המסייעות בתחום פיקוח ובקרה אשר נלמדו בתכנית א.י.ל:

  1. עיכוב תגובה – התלמידים ייחשפו למושג עיכוב תגובה וילמדו להשתמש ברמזור בכל פעם שהם מרגישים צורך לעכב תגובה. עיכוב תגובה הוא היכולת לעצור ולהתאפק עם התגובה הספונטנית.

  2. שלבי עבודה הכוללים פיקוח ובקרה – התלמידים יוסיפו לשלבי העבודה שלמדו ביחידה הקודמת את שלב הפיקוח והבקרה. בשלב הפיקוח הם ילמדו לתת לעצמם משוב בזמן המטלה, למשל בזמן קריאה – האם אני מבין מה שאני קורא? האם יש מילים שאני לא מבין? האם יש לי רעיונות לכתיבה? בשלב הבקרה הם למדו לבדוק את עצמם לאחר המטלה, למשל – האם אני מצליח להשיב על השאלות? האם החדר שלי מסודר? האם הציון במבחן מספק אותי?

  3. פיקוח ובקרה בתחומים שונים – התלמידים ילמדו לבצע תהליכי פיקוח ובקרה בתחום הלימודי, דוגמת פיקוח ובקרה על למידה לקראת מבחן ועל שיעורי בית; בתחום הרגשי, דוגמת פיקוח ובקרה על תגובות במצבי רוח שונים; ובתחום החברתי, דוגמת פיקוח ובקרה באינטראקציות חברתיות.

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא פיקוח ובקרה:

  • עיכוב תגובה – תרגלו עם ילדכם כיצד לעכב תגובה. סייעו לו לעכב תגובות שאינן מתאימות לסיטואציות שונות דוגמת התפרצות לדברי האחר, אי המתנה לתור ועוד. קבעו עמו סימן שתוכלו לסמן לו כאשר הוא לא מעכב תגובה וכן קבעו סימן אחר שיהווה חיזוק חיובי על שהצליח לעכב תגובה.

  • בצעו פיקוח ובקרה על מטלות ביתיות (דוגמת הכנת שיעורי בית, הכנת עוגה או התנהלות בבוקר) וסייעו לילדכם לבדוק את עצמו במהלך כל מטלה ובסופה.

מידע נוסף בנושא פיקוח ובקרה בבית:

bottom of page