top of page

קבלת החלטות

             

פעמים רבות אנו מקבלים החלטות באופן אימפולסיבי מבלי לשקול קודם את כל החלופות (אלטרנטיבות). האימפולסיביות היא חלק מתהליך ההתבגרות בכלל ובקרב נערים עם הפרעות קשב וריכוז, בפרט.

קבלת ההחלטות שלנו מושפעת מגורמים חיצוניים ופנימיים. כך למשל כאשר אנחנו נמצאים במצב חירום (גורם חיצוני), עלינו לקבל החלטות מהירות ומיידיות ואין באפשרותנו לשקול את כל האפשרויות ולבחור את המתאימה ביותר. גורמים פנימיים המשפיעים על קבלת ההחלטות שלנו קשורים בנטיות אישיות ובעמדות או אמונות. למשל, ישנם אנשים אשר סומכים על המזל בעוד אחרים נוהגים להתייעץ עם אחרים לפני כל החלטה שהם מקבלים. ישנם כאלו שפוחדים לקבל החלטה לא נכונה ולכן נמנעים מלהחליט ויש המשנים את החלטתם כל פעם מחדש.

אסטרטגיות ומיומנויות מסייעות בתחום קבלת החלטות הנלמדות בתכנית א.י.ל:

1. מודעות עצמית לסגנון קבלת ההחלטות האישי של התלמיד (אימפולסיבי, שקול וכו').

2. לימוד ותרגול מודל שלבי של קבלת החלטות ובו השלבים הבאים:

   א. זיהוי והגדרת הקושי או הבעיה איתה מתמודד התלמיד.

   ב. קביעת התוצאה הרצויה (המטרה).

   ג. הצגת חלופות שונות לבחירה וחשיבה על תוצאה אפשרית של כל אחת מהן.

   ד. בחינת חלופות אחרות  – האם יש אפשרויות נוספות עליהן לא חשב הנער?

   ה. שקילת התוצאה האפשרית של כל חלופה שהוצעה.

   ו. זיהוי האפשרות הטובה ביותר.

   ז. הערכת התוצאה לאחר ביצוע ובמידת הצורך בחירה בחלופה אחרת.

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא קבלת החלטות:

  • שתפו את ילדכם בסגנון קבלת ההחלטות שלכם, בדרך בה אתם נוהגים לקבל החלטות.

  • תרגלו עם ילדכם שימוש במודל קבלת ההחלטות כאשר עליכם להחליט החלטות משפחתיות משותפות דוגמת מסלול טיול בסוף שבוע או יציאה לבילוי.

  • זהו כיצד ילדכם מקבל החלטות ושקפו לו את היתרונות והחסרונות בדרך זו.

  • תרגלו עמו בכתב את השימוש במודל; רשמו הן את הבעיה (למשל לאיזה בילוי לצאת) והן את החלופות השונות (דוגמת סרט או הליכה לים).

מידע נוסף בנושא קבלת החלטות:

bottom of page