top of page

למרות שניתנו התאמות, כדאי לבדוק את יעילותן ואף לוודא עם ביה"ס שמתרגלים עם ילדכם
את ההתאמות שקיבל:

  • שלב 1: בירור הצורך בהתאמות: חשוב לעבור יחד עם ילדכם על האבחון וההתאמות שהוא קיבל ולבדוק אם אכן ההתאמות שקיבל מסייעות לו לשפר את תפקודו.

  • שלב 2: יידוע התלמיד בהתאמות להן הוא זכאי - כדי שהתלמיד יוכל לסנגר על עצמו ולדרוש את זכויותיו, חשוב שהוא ידע מהן ההתאמות שמגיעות לו וכיצד להשתמש בהן. לכן, בלמידה לקראת המבחן יש לקחת בחשבון כבר את ההתאמות.

  • שלב 3: בזמן המבחן - חשוב שהתלמיד ידע שהוא יכול לדרוש את ההתאמות להן הוא זכאי, אך גם יכול לומר שאיננו מעוניין להשתמש בהן.

  • שלב 4: לאחר המבחן - חשוב לנתח את הטעויות שנעשו וללמוד האם ההתאמות סייעו לו ואילו התאמות יכולות לסייע לו, במידה וטרם קיבל התאמות. חשוב שהתלמיד יבין את הטעויות שלו ואת התשובות הנכונות וכך יוכל להעריך האם למד מספיק, האם למד בדרך שמתאימה לו ומה יוכל לשפר למבחן הבא.

אם כך, מבחינת ההתאמות חשוב לוודא את הנקודות הבאות לפני מבחן:

  1. התלמיד יודע מהן ההתאמות שלו.

  2. התלמיד יודע להשתמש בהתאמות שלו, והוא תרגל אותן לפני המבחן.

  3. לאחר המבחן: חשוב לנתח את המבחן ולהבין האם ההתאמות סייעו או הקשו על התלמיד.

bottom of page