top of page

משולש א.י.ל        

במסגרת תכנית א.י.ל (אני יכול להצליח) בכיתתנו, נעסוק בהבנת הקשרים שבין התפקוד הלימודי לחוויות הרגשיות ולמצב הרוח כמו גם ליחסים הבינאישיים עם ילדים ומבוגרים.

הבנת הקשרים הללו מתאפשרת בעזרת פעילויות, סיפורים וחוויות שונות. את הלמידה בכיתה מלווה דמות מצוירת של אייל בשם איילי, דרכה מתאפשרת התבוננות על חוויות שונות מחיי הילדים בכיתה ובבית:

הילדים נחשפו למשולש א.י.ל, המוצג לפניכם:

בכיתה למדנו על כל אחד מקודקודי המשולש ועל יחסי הגומלין ביניהם. צפינו בסרטון בו איילי האייל מתקשה לטפס על קיר (קודקוד הלמידה/משימה). חוסר ההצלחה גרם לו לחוש עצוב ומתוסכל (קודקוד רגשי). ההורה שליווה אותו סייע לו להתגבר על המכשול (קודקוד יחסים בינאישיים). סיועו זה עזר לאייל הצעיר להצליח במשימה (קודקוד למידה), והדבר שינה את מצב רוחו (הוא נעשה שמח והתמלא בביטחון ובאמונה ביכולתו) והשפיע על הקשר עם ההורה (הוא למד שאפשר לסמוך שיעזרו לו, שיהיו איתו כשיזדקק וכדומה). כך המחשנו לילדים כיצד שינוי בקודקוד אחד יכול להוביל לשינוי בקודקוד אחר.

קישור לסרטון: https://youtu.be/pEnl6swyHGU

על מנת שהילדים יפנימו את המשולש ואת הקשרים בין הקודקודים, חשוב שתתרגלו איתם את הנושא בבית.

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא משולש א.י.ל בבית:​​

  • הכינו עם ילדכם דגם של משולש (מכל חומר שקיים בבית).

  • בחרו יחד עם ילדכם מצב בבית (למשל הכנת שיעורי בית, קריאת ספר, ריב עם חבר/בן משפחה) ונתחו את התפתחות הדברים בעזרת משולש א.י.ל. לדוגמה: כיצד פעילות נעימה עם חברים שיפרה את מצב הרוח של הילד ונתנה לו מוטיבציה וכוח להכין את שיעורי הבית. לחלופין, ניתן לבחור בדינמיקה שלילית: כיצד מצב רוח מתוח ועצבני גרם לילד לדבר בצורה לא נעימה לחבר/בן משפחה והוביל למריבה שפגעה ברצונו של אותו חבר/בן משפחה לעבוד עם הילד על פרויקט משותף שהתבקש להביא לכיתה.

  • כתבו את חלקי הדינמיקה הזו בקודקודים המתאימים והדביקו במחברת א.י.ל, כך שילדכם יוכל לשתף בכיתה.

מידע נוסף בנושא משולש א.י.ל בבית:

bottom of page