top of page

מיומנויות לתקשורת בינאישית       

במסגרת תכנית אני יכול להצליח בכיתה, נעסוק גם במיומנויות לתקשורת בינאישית.

המפגשים בנושא זה יעסקו בהקניית מיומנויות בינאישיות שיסייעו לילדים לנהל תקשורת יעילה דרך יצירת קשר עין, שמירה על מרחב אישי, יזימה ולקיחת פרספקטיבה.

מיומנויות אלו יהיו שמישות ואוטומאטיות עבור הילדים ככל שטווח השימוש בהן יגדל ולכן חשוב לעודד את הילדים להשתמש בהן בסיטואציות חברתיות ומשפחתיות בבית. להלן מספר הצעות לכיצד ניתן להטמיע ולתרגל מיומנויות אלו:

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא מיומנויות לתקשורת בינאישית בבית:

 • קשר עין – הילדים ילמדו שכדי להבין טוב יותר את כוונות האחר ולאפשר לאחר להבין אותי, יש לשמור על קשר עין במהלך שיחה. כתזכורת לכך, הילדים יכינו במפגש שלט עם עיניים שילווה אותם במהלך היום ויעודד אותם ליצור קשר עין. אנו מזמינים אתכם להכין שלט זה גם בבית ולהשתמש בו בעת שיחות עם הילד, ארוחות משפחתיות, קבלת אורחים, משחק בין אחים/אחיות, משחק עם חברים וכן הלאה.

 • מרחב אישי – הילדים ילמדו לזהות את המרחב האישי בו הם חשים בנוח ואת המרחב האישי שנוח לאחר. שתפו את הילדים מהו המרחב האישי בו אתם חשים נוח והתייחסו לנושא בעת שהייה משפחתית בסלון, בשולחן האוכל, בחדר השינה וכן הלאה. ניתן גם לסמן את המרחב האישי של כל אחד מבני המשפחה על ידי תחימה בסרט והגדרת גבולות.

 • יזימה – הילדים ילמדו להיות פעילים וליזום בתחום הלימודי והחברתי. עודדו את הילדים להיות אקטיביים וליזום פעולות במרחב הביתי: שאלו אותם כיצד הם יכולים ליזום פעולות שיסייעו בניהול הבית; כיצד הם יכולים ליזום פעולות שיקדמו את הלמידה שלהם בבית (בכל הקשור למשל לארגון הציוד, הכנת שיעורי הבית, הקפדה על תרגול קריאה), כיצד הם יכולים ליזום בתחום החברתי (למשל איך הם יכולים ליצור קשרים עם חברים חדשים, לפעול כדי לשמר קשרים קיימים, להיות אקטיביים במציאת פתרונות במצבים בהם יש מתח עם חבר/קרוב משפחה).

 • פרספקטיבה – הילדים ילמדו מהי פרספקטיבה ויבינו שנקודת מבטו של האחר שונה מנקודת המבט שלי. הבנה זו חשובה לתקשורת ביניכם ובין בנכם/בתכם ויכולה לסייע לשיפור התקשורת המשפחתית. השתמשו במושג זה בעת שיחות ומחלוקות: הסבירו כיצד אתם רואים מצב מסוים מנקודת המבט שלכם ודונו עם הילד כיצד זה שונה מנקודת המבט שלו.

מידע נוסף בנושא מיומנויות לתקשורת בינאישית בבית:

שלבים בכניסה לקבוצה של ילדים משחקים

 • שלב 1: מתקרב לקבוצה

 • שלב 2: בודק במה הם משחקים

 • שלב 3: ממתין שיסתיים הסבב (למשל בקלפים) או ממתין שיהיה רגע שקט (למשל: במשחקי כדור)

 • שלב 4: מביט בעיניים לאחד החברים בקבוצה, מחייך ושואל "אפשר להצטרף למשחק?"

 • שלב 5: אם  הסכימו שאצטרף, מצטרף בשמחה למשחק

שלבים בכניסה לקבוצה של ילדים משוחחים

 • שלב 1: מתקרב לקבוצה

 • שלב 2: שומר על שקט

 • שלב 3: מנסה להבין את נושא השיחה

 • שלב 4: מחייך, מביט בעיניהם של חברי הקבוצה ומוסיף משפט שקשור לנושא

 • שלב 5: מצטרף לשיחה ולקבוצה

bottom of page