top of page

התארגנות לקראת למידה        

המפגשים בנושא זה עוסקים בחשיבות השמירה על סדר וארגון והקשר בינם לתהליכי למידה. בנוסף לומדים על הקשר ההדדי בין התארגנות, רגשות ויחסים עם אחרים (ילדים ומבוגרים). 
הילדים לומדים אסטרטגיות התארגנות בסיסיות ליישום בכיתה ובבית:
בכיתה – כתיבת סדר השיעור על הלוח, התארגנות לקראת תחילת יום/שיעור, התארגנות בסיום שיעור/יום.
בבית – ארגון הקלמר והילקוט, וסדר הכנת שיעורי בית.

על מנת ליצור רצף עבודה בין הנעשה בכיתה ובבית מומלץ לתרגל בבית עם הילדים את אסטרטגיות ההתארגנות ללמידה אליהן נחשפו בכיתה. לשם כך יש להיעזר בכרטיסיות המתאימות שיכינו הילדים בכיתה.

 דוגמות לכרטיסיות ניתן לראות מטה. אנא עבדו על פי השלבים המופיעים בכל כרטיסייה ובסיום הביצוע סמנו V. 

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא התארגנות לקראת למידה:

  1. מומלץ לארגן את הילקוט בערב שלפני, ולקבוע זמן ייעודי לכך.

  2. מומלץ להיעזר בשלבים שלמדו הילדים בכיתה להכנת הילקוט.

  3. כדאי לארגן את הילקוט באופן בו יהיה קל לילדים לשלוף חומרים השייכים לאותו מקצוע. למשל, ניתן לעטוף אותם בצבע מסוים או לאגדם בניילונית או גומייה.

  4. חשוב לתלות בפינה קבועה ונוחה את מערכת השעות ואת כרטיסיות ההתארגנות, באופן שיקל על ארגון הילקוט.

  5. חשוב לבחור יחד עם ילדכם את פינת הלמידה הטובה עבורו, זו שבה הוא מרגיש כי רמת הריכוז שלו היא הטובה ביותר. מומלץ להקפיד שזו תהיה פינת הלמידה הקבועה שלו.

  6. חשוב לקבוע שעה קבועה להכנת שיעורי הבית. היא יכולה להשתנות בימים שונים בהתאם לשינויים בלוח הזמנים, אך חשוב שתהיה קבועה וידועה מראש עבור כל יום. יש לקחת בחשבון אילוצים שונים דוגמת צורך במנוחה, זמן לאכילה וכדומה.

  7. במהלך הכנת שיעורי הבית מומלץ לעשות הפסקות קצרות מדי רבע שעה.

  8. מומלץ לקבוע מראש שהכנת שיעורי הבית לא תעלה על שעה ולהציב מול הילדים שעון חול, שעון אנלוגי מחולק לרבעים צבעוניים או כל אמצעי אחר שימחיש להם את הזמן שעבר והזמן שנותר להם.

מידע נוסף בנושא התארגנות לקראת למידה בבית:

bottom of page