top of page

סיכום שנה א          

השנה הראשונה בתכנית מתמקדת ב:

  1. הבנת הקשרים שבין התפקוד הלימודי למצב הרוח ולקשרים עם אחרים (ילדים ומבוגרים).

  2. פיתוח יכולת עצירה ועיכוב התגובה.   

  3. אסטרטגיות התארגנות לקראת למידה בכיתה ובבית.

במפגש א.י.ל המסכם לשנה א יקבלו התלמידים תעודת השתתפות ולמידה על עבודתם במהלך השנה.

בקשו מילדכם לראות את התעודה וחזקו את המאמץ וההשקעה שלו.

אתם מוזמנים להוסיף לתעודה אירועים ראויים לשבח שהתרחשו השנה במסגרת הבית והמשפחה הקשורים למיומנויות השונות שנלמדו במפגשים.

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה במשימות הבית במהלך השנה – הוא חיוני להצלחת התהליך.

bottom of page