top of page

מודעות עצמית

          

במסגרת תכנית א.י.ל בכיתתנו, נתחיל בשבוע הבא את הנושא העוסקת במודעות עצמית. במהלך המפגשים ילמדו התלמידים להכיר ולזהות את החוזקות האישיות שלהם, וילמדו כיצד הם יכולים להיעזר בהן כדי להתמודד עם משימות ואתגרים בלמידה, במסגרת הכיתה ובבית.

כחלק מהדיון על חוזקות והתמודדות עם קשיים, תינתן התייחסות לרגשות התלמידים סביב תחום הקריאה והכתיבה – למשל מה הם מרגישים כשקל להם ומה הם מרגישים כשקשה להם. התלמידים ילמדו כי קושי עלול להוביל למעגל שלילי המקבע את חוסר הקריאה והכתיבה, וכי אימון עשוי להוות פתרון; כדי להשתפר, עליהם להתאמן ולהתמיד בכך.

התלמידים ייחשפו לתרשימי הזרימה הבאים ודרכם יבינו כיצד אימון יכול לנפץ מעגל של קושי:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנוסף יוענקו לתלמידים כלים וטכניקות שיסייעו להם להתאמן בקריאה ובכתיבה, דוגמת

  • קופסת מילים במתנה: מילים במתנה הן מילים חוזרות שהילדים מזהים בקלות ובמהירות, ואותן הילדים אוספים אל קופסת המילים האישית שלהם.

  • כתיבה בהתאם לשלבי עבודה מובנים: חשיבה, כתיבה, הוספת פיסוק, בדיקת שגיאות כתיב, ניסוח וקריאת התוצר הסופי.

על מנת להמשיך את רצף העבודה בבית, אשמח לשיתוף הפעולה שלכם.

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא מודעות עצמית בבית:

  • טבלת מעקב קריאה – במטרה לתרגל קריאה מדי יום, יקבל כל תלמיד טבלת מעקב שבועית. מדי יום יש למלא בטבלה מתי התחילה הקריאה בבית ומתי הסתיימה, מספר העמודים שנקראו וחתימת הורים. בכל יום ראשון יציג הילד את הטבלה בפני המורה.

  • דגשים:

  • 1. מומלץ להקפיד על לפחות עשר דקות קריאה ביום.
    2. ניתן להעלות את זמן הקריאה בדקה מדי שבוע, אך יש להיות מכוונים לילד ולהימנע מיצירת עומס.

  • 3. בסיום הקריאה היומית יש לחזק ולעודד את הילד על ההשקעה והמאמץ.

  • 4. רצוי לסייע לילד אם עולה קושי ו/או אי הבנה בעת הקריאה. ניתן להזכיר לו את תרשים הזרימה ולחזור על כך שאימון מוביל לשיפור.

  • 5. אם אתם מתרשמים כי למרות התרגול והמאמצים שילדכם משקיע תהליך הקריאה עדיין קשה לו, מומלץ להתייעץ עם מחנכת הכיתה.

מידע נוסף בנושא מודעות עצמית בבית:

bottom of page