top of page

ההתאמות מפורטות באתר של משרד החינוך

 

עם זאת מצוינים הסברים על הנחיות המומלצות להורים לעבודה עם התלמידים

הארכת זמן: תוספת של 15 דקות לכל שעת מבחן

הנחיות לעבודה עם התלמיד:

  • רצוי לתרגל עם התלמיד עבודה עם סטופר וללמד אותו להעריך זמן.

  • חשוב לעבוד על אסטרטגיות לניהול זמן בעת מבחן: לסקור את המבחן לפני כתיבת התשובות, לזהות בשאלות את הנושאים שנלמדו לפני המבחן, זיהוי שאלות קלות וקשות, הניקוד של השאלות  או שאלות הדורשות אינטגרציה לעומת שליפת מידע.

  • כדאי שהתלמיד ידע ויחליט יחד עם המורה לפני המבחן האם להתחיל בשאלות הקלות ולצבור ביטחון (לתלמידים שפחות בטוחים בעצמם) או בשאלות הקשות אשר דורשות יותר קשב (לתלמידים עם קשיי קשב).

  • יש חשיבות לעמידה בלוח זמנים, לכן רצוי לתכנן כמה זמן הוא מקדיש לכל חלק במבחן (שאלות להן ניקוד גבוהה להקדיש יותר זמן).

 

התעלמות משגיאות כתיב - ציון הבחינה לא נפגע בשל שגיאות כתיב

הנחיות לעבודה עם התלמיד:

התלמיד צריך לזכור כי למרות שבדרך כלל קיימת חשיבות לאיות נכון, בבחינה עליו להתרכז בתוכן התשובה ולא לבזבז זמן בניסיונות לבדוק עצמו ולתקן עצמו במהלך הבחינה, דבר שעלול לפגוע ברצף המחשבתי. עם זאת, בעבודה שוטפת עם התלמיד חשוב ליידע אותו בשגיאותיו ואף לעבוד איתו על שיפור רמת הדיוק של הכתיבה.

הבחנות באמצעות מחשב

תלמידים עם כתב יד שאינו קריא דיו הזקוקים לשעתוק/שכתוב או הגדלת שאלון יערכו את הבחינה על מחשב.

הנחיות לעבודה עם התלמיד:

חשוב לתרגל עם התלמיד הקלדה מהירה על מחשב ובזמן למידה בבית לקראת המבחן ובכלל לעבוד מול המחשב.

הכתבת תשובות לבוחן נייטרלי

מהות ההתאמה:

התלמיד רשאי לקרוא את שאלון הבחינה בשלמותו, לארגן מראש את תשובותיו ולכתובן בראשי פרקים. לאחר מכן להכתיב את התשובה במלואה למורה שכותבת עבורו בטופס המבחן.

הנחיות לעבודה עם התלמיד:

 במהלך הלימודים חשוב ללמד את התלמיד להשתמש באסטרטגיות של ארגון. תחילה לבחור את השאלות לפי הנושאים שלמד ומכיר, בעוד הוא מתייחס לאופי הניקוד שלהן. לאחר שבחר את השאלה איתה הוא מתחיל, חשוב שיכתוב לעצמו ראשי פרקים ורק לאחר מכן, יכתיב את התשובה למורה שכותבת, תוך התייחסות של התלמיד לניסוח ברור וממוקד בשאלה.

 

הקראת שאלון הבחינה ע"י בוחן ניטראלי

מהות ההתאמה:

התלמיד מקבל את טופס הבחינה ובמקביל מקריאים לו אותו. התלמיד זכאי להקראת שאלון הבחינה בכל המקצועות כולל: מתמטיקה, שפות, מחשב. המורה תקריא לתלמיד את הבחינה ותשים לב תוך כדי כי התלמיד עומד בקצב ההקראה שלה ומסמן לעצמו מילים ומשפטים חשובים. התלמיד רשאי לבקש הקראה חוזרת.

הנחיות לעבודה עם התלמיד: 

חשוב לתרגל את ההקראה עוד קודם לכן, בזמן תרגול ולא בזמן מבחן. חשוב לשים לב כי התלמיד מקשיב בזמן ההקראה, מסמן לו משפטים חשובים או כותב לעצמו. במידה ואינו עושה זאת, כדאי להרגיל אותו לעשות זאת, שכן תלמידים הסובלים מלקות קריאה ומהפרעת קשב נוטים "להתנתק", "לחלום" בזמן ההקראה וכך לא מפיקים תועלת מההתאמה.

בנוסף, כדאי ללמד את התלמיד כי בזמן ההקראה הראשונה במבחן כדאי לסמן שאלות שהוא בוחר להשיב עליהן.

חשוב שהתלמיד יקבל את ההתאמה בכל מקצועות הלימוד.

שאלון בחינה מותאם

מהות ההתאמה:

ישנם נושאים שלקות הלמידה מונעת מהתלמידים להבחן בהם בשל לקויות הלמידה ולכן, הם מוצאים או מומרים.

הנחיות לעבודה עם התלמיד:

מומלץ כי במהלך השנה ילמד התלמיד את כל הנושאים הכלולים בתוכנית הלימודים וכך המבחן המותאם יאפשר לתלמיד בחירה גדולה יותר. חשוב לבדוק שוב אם התלמיד מסוגל ללמוד את הנושאים האלו כי לעיתים אלו נושאים פשוטים בבחינה. למשל: טריגונומטריה במבחן במתמטיקה. ייתכן שהנושא צריך להיות מועבר באופן שונה, יותר חזותי וחוויתי אך חשוב שהתלמיד ילמד אותו וינסה להתמודד איתו שכן, זהו נושא פשוט ואפשר ללמד אותו לפי טכניקות ושלבי עבודה, דבר אשר נוח ומקל על תלמידים עם לקויות למידה.

בחינה בעל-פה

מהות ההתאמה:

המבחן זהה למבחן הכיתתי וכולל את כל הנושאים, עם זאת התלמיד משיב בע"פ על התשובות.

הנחיות לעבודה עם התלמיד:

חשוב לתרגל את ההתאמה גם כאשר מבצעים חזרה לקראת המבחן ולוודא שהתלמיד מצליח לנסח את דבריו באופן ברור. כלומר, במהלך הלימודים כדאי להכין שאלות ולדון על תשובותיהן בע"פ . רצוי שהתלמיד ילמד מתוך ניסיונות לפתח את התשובה בראשי פרקים ונקודות חשובות.

 

התאמות באנגלית:

התאמות במבחנים באנגלית

 באנגלית מכבדים את ההתאמות ברמה 1: תוספת זמן, התעלמות משגיאות כתיב, שעתוק והגדלת הבחינה כפי שהן בעברית, והתאמות ברמה 2: השמעה והקלטת תשובות וכן שימוש במילונית.

 

התעלמות משגיאות כתיב

אותה התנהלות כמו התעלמות משגיאות כתיב בעברית אך יש לשים לב כי בעת מתן ציון מתעלמים רק משגיאות כתיב ולא משגיאות תחביריות.

השמעה ממחשב

מהות ההתאמה:

התלמיד נבחן מול מחשב בו הוא יכול לשמוע את הטקסטים שכתובים במבחן כך שהוא יכול להאזין להם במקום או במקביל לקריאתם.

עבודה עם התלמיד:

חשוב לאמן ולהרגיל את התלמיד להאזין לטקסטים לאורך כל השנה או להקריא עבורו את הטקסטים (ניתן להשתמש באתר google translate שבו ניתן להזין טקסט כתוב ולבצע השמעה). חשוב שהתלמיד ידע שהוא יכול להאזין שוב ושוב לאותו טקסט. בנוסף, חשוב ללמד את התלמיד כי לפני שמתחיל להאזין לטקסט כדאי שינסה לקרוא את הכותרת של הטקסט ואת השאלות כך שבזמן ההשמעה, הוא יסמן לעצמו משפטים חשובים ואולי אף את התשובות לשאלות ששמע קודם. עם זאת, יש לזכור כי תלמיד שמקבל התאמה זו, גם ירצה ויצטרך לקרוא אנגלית בהמשך חייו לכן, חשוב במהלך השנה לעבוד על קריאה בשיטה התואמת את קשייו.

 

הקלטת התשובות של הנבחן

מהות ההתאמה:

התלמיד קורא את הבחינה בעצמו. הוא יכול לרשום את התשובות במחברת הבחינה, ואח"כ להקליט אותן, או להקליט אותן ישירות ללא כתיבה דרך המחשב.

הנחיות לעבודה עם התלמיד:

חשוב לתרגל את השיטה ולוודא שהתלמיד מדבר בטונציה ובדיבור שנשמע ברור בהקלטה. 

 

שימוש במילונית אלקטרונית

התלמיד יכול להשתמש במילונית אלקטרונית במקום מילון

הנחיות לעבודה עם התלמיד:

 יש לוודא יחד עם התלמיד כי הוא יודע להשתמש במילונית והזמן שבו הוא מוצא מילה במילונית קצר מהזמן בו הוא מוצא מילה במילון. כדאי שהתלמידים יידעו להשתמש במילון למקרה שאינם מוצאים את המילה במילונית או שנגמרו הסוללות. בשימוש במילון ניתן להציע לימוד בע"פ של סדר האלף - בית, סימון בפתקיות לפי אותיות, תרגול במציאת מילים (מילים המתחילות באותיות שונות ואח"כ מילים המתחילות באותה אות או יותר ), הבחנה בין פירושים ודוגמאות.

התאמות נוספות שקיימות במתמטיקה ומקצועות מדעיים

דף נוסחאות מורחב

התלמיד מקבל דף נוסחאות לשימוש בזמן המבחן

הנחיות לעבודה עם התלמיד: 

חשוב מאוד לעבוד ולתרגל את השימוש בדף הנוסחאות כך שהתלמיד יכיר את כל הנוסחאות שבדף הנוסחאות. 

 

bottom of page