top of page

עצמאות בלמידה      

במסגרת תכנית א.י.ל בכיתתנו, נתחיל בשבוע הבא בלמידת הנושא העוסק בעצמאות בלמידה. נושא זה עוסק בפתרון בעיות בתהליך הלמידה במטרה לקדם תפקוד של לומד עצמאי. התלמידים ירכשו כלים להתארגנות עצמאית לקראת למידה וילמדו לזהות ולפתור בעיות שעולות תוך כדי הלמידה עצמה.
המפגשים יתמקדו בקידום עצמאות בעת קריאה וכתיבה. להלן חלק מהפתרונות שיוצעו לתלמידים:

  • כשלא מצליחים לקרוא מילה, יש להאט את הקצב, לקרוא כל אות בנפרד ולנסות להבין את המילה מתוך הקשר.

  • כשלא מצליחים להבין מילה, יש לנסות ולזהות את שורש המילה כדי לדעת מאיזו משפחה היא.

  • כשלא מצליחים להבין סיפור, יש לסכם כל פסקה בכמה מילים ורק אז לעבור לפסקה הבאה.

עודדו את ילדכם להשתמש בפתרונות אלו בעת הכנת שיעורי הבית. אמרו לו שתשמחו לסייע לו לאחר שיחפש פתרון באופן עצמאי, וחזקו אותו על המאמץ ועל הניסיון.

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא תכנון, התארגנות וניהול זמן בבית:

על מנת לקדם עצמאות בזמן כתיבה, בכיתה התלמידים יתבקשו לכתוב סיפור על פי השלבים שנלמדו בכיתה ומופיעים להלן:

1. חשוב על הנושא עליו תכתוב.

2. חשוב על כל הדברים שאתה יודע בנושא.

3. כתוב בצדי הדף מילה אחת או שתיים על כל רעיון.

4. כתוב פתיחה ובה תציג את הדמויות או את הנושא.

5. בפסקה הבאה הצג את הבעיה או את האירוע וכדומה (תלוי בסוג הטקסט).

6. בפסקה שאחריה הצג את הפתרונות או את המשך הסיפור.

7. סכם את דבריך בשתי שורות.

8. קרא את הסיפור שכתבת וערוך תיקונים: תקן שגיאות כתיב בעט אדום, הוסף סימני פיסוק בעט ירוק, תקן ניסוחים ובדוק שהסיפור הגיוני.

9. קרא שוב והגש.

אפשרו לילדכם להתנסות בכתיבה עצמאית וסייעו לו במידת הצורך.

bottom of page