top of page

הערכת זמן ותכנון - להשלים          

המחרת מראש, והתארגנות עם מטלות לימודיות – קביעת סדר המטלות ושיעורי הבית לפני התחלת העבודה.

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא תכנון, התארגנות וניהול זמן בבית:

  • קיים קשר בין הארגון, התכנון והערכת הזמן להתנהלות ילדכם בבית. הציבו הארגון כמטרה עבור ילדכם ואפשרו

דוגמאות לסיוע אפשרי מצדכם:

  • חשבו עמו באופן חד פעמי על מקום מתאים ללמידה, זמן מתאים ללמידה (חשבו על זמן בו הבית שקט מרעשים ומגירויים) וסדר התמודדות אידיאלי עם המטלות.

  • בנו עמו אחת לשבוע לו"ז לשבוע הקרוב ובו גם זמן המוקדש לניקיון התיק, לסידור החדר ולסידור פינת העבודה.

  • הוו דוגמה אישית לילדכם; צרו גם אתם תזכורות בפלאפון, כתבו מטלות בפתקיות או ברשימת מטלות ועוד. אתם יכולים אף להציג בפני ילדכם את יומנכם על מנת להמחיש את הצורך בשימוש בו.

  • תנו את הדעת לעמידה בזמנים ולתכנונם; הקפידו ושמרו על זמן קבוע לארוחות, להכנה ועזרה ועוד.

מידע נוסף בנושא תכנון, התארגנות וניהול זמן בבית:

bottom of page