top of page

איך אנחנו יכולים לעזור לילדנו בהתמודדות מול הקושי?

מחקרים רבים מדגישים את חשיבות התמיכה של ההורים על התפתחות ילדיהם. הפגנת חיבה, מעורבות הורית ושימוש בעידוד ובחיזוקים חיוביים, כמו גם השגחה פעילה על פעילויות הילדים ומשמעת עקבית אך לא קשוחה, קשורים להצלחה בלימודים, תחושה של ערך עצמי, יחסים חברתיים חיוביים ומיעוט בעיות התנהגות.

ממחקרים שנערכו בארץ (Al-Yagon and Mikulincer, 2004) ובעולם עולה כי דפוס ההתקשרות ואיכותו בין ההורים לילדם חשובה במיוחד לילדים עם לקויות למידה וקשב ו/או בסיכון לבעיות אלו.

 

כך גם לגבי איכות הקשר בין המורה לתלמיד ולגבי התקשורת בין הבית לביה"ס. התקשרות היא למעשה אופי הקשר, האם אני כילד מרגיש בטוח שכאשר אהיה במצוקה, הורי יהיו שם בשבילי, יהיו זמינים לי, בביה"ס יהיה מישהו עבורי שיהיה מוכן להקשיב ולנסות לסייע. קשר בטוח מאפשר לנער/ה לחוות את העולם כבטוח, להתפתח ולעסוק בלמידה וקשרי חברות. אך  כאשר הקשר אינו בטוח ואינו מכיל, הילד עסוק מאוד בשאלות: האם הורי אוהבים אותי? האם אחרים אוהבים אותי? האם יהיה מי שיעזור לי כשאזדקק לכך? האם יש על מי לסמוך? האם המורה יעזור לי? מחקרים הראו שקשר בטוח חשוב לכל הילדים אך לילדים עם לקויות למידה וקשב ו/או בסיכון לבעיות אלו, לקשר זה חשיבות גבוהה במיוחד. ילדים עם לקויות למידה וקשב ו/או בסיכון לבעיות אלו שהקשר שלהם אינו בטוח התקשו יותר ליצור חברויות, לתפקד מבחינה לימודית ולהיות עם מצב רוח טוב, זאת  ביחס לילדים בלי לקויות למידה. במילים אחרות, הקשר תמיד חשוב ומשמעותי אך במקרה של ילדים עם לקויות למידה וקשב ו/או בסיכון לבעיות אלו, התקשרות בטוחה היא משאב חיוני המקדם התפתחות טובה.

להלן מס' נקודות שחשוב להורה להתייחס אליהן בהתנהלותו מול ביה"ס:

  1. בשל החשיבות בקשר עם ההורים, חשוב שההורה יהיה מעורב בהתנהלות בנו/ בתו, אך חשוב גם להבין שהם נמצאים בגיל ההתבגרות ולכן, כדאי לברר קודם עם הנער/ה במה הם היו רוצים שההורה יתערב, לעדכן אותם לפני שנעשית איזושהי פנייה לביה"ס, ולאפשר שיח פתוח על רמת המעורבות של ההורה במתרחש בביה"ס ובכלל בחייו של הנער/ה.

  2. קיימים מקרים בהם התערבות של ההורים בהתמודדות היא הכרחית ונדרשת אל מול מצבים בהם לפני ההתערבות נדרש שיח עם הנער/ה כדי להבין את הצד שלו והאם הוא מעוניין שהוריו יתערבו או שמסוגל לפתור את העניין בעצמו. לדוגמא: במקרה בו התקיים מבחן ולא איפשרו לנער/ה להשתמש בהתאמות להם הם זכאים. עולה השאלה האם כדאי שהנער/ה יפנה באופן ישיר ליועצת ולמחנכת ויפתור את העניין או שהוריו צריכים להתערב.

  3. בכל מקרה יש לשקול מחדש יחד עם הנער/ה כל התערבות של הההורים בביהס אלא אם מדובר במצבים בהם קיימות הצקות, מצב רוח רע, חרדות וכו, הוריו של הנער/ה מחויבים להיות בקשר עם ביה"ס גם ללא הסכמת הנער/ה.

  4. כדי לסייע לילדכם להתמודד באופן יעיל יותר עם לקות הלמידה או/ו הפרעת הקשב חשוב תמיד לזכור מהן החוזקות שלו והכוחות שלו אשר יכולים לסייע לו להתמודד עם קושי. למשל, בלמידה למבחן, ייתכן וקיים קושי בקריאה, אך יכולת זיכרון מאוד גבוהה משמיעה ולכן, הנער/ה זקוקים שמישהו יקריא להם וכך הם יזכרו את החומר היטב. ייתכן ולקות הלמידה תפגע בביטחון העצמי והנער/ה לא יזכרו שהכוח שלהם בלמידה הינו הזיכרון. כאן האחריות והתפקיד של ההורה להזכיר לנער/ה שהזיכרון שלו מצויין ושהם כהוריו מוכנים לסייע לו ולהקריא לו וכך הלמידה תהפוך לקלה ופשוטה יותר.

 

bottom of page