top of page

פתיחה        

במסגרת נושא זה אנו עוסקים במטרות תכנית א.י.ל והתלמידים נחשפים לתחומים בהם יעסקו במהלך השנה. כמו כן, נבנה חוזה כיתתי לשיעורי א.י.ל, שיאפשר אווירה בטוחה ונעימה לעבודה המשותפת של התלמידים במסגרת המפגשים בכיתה. התלמידים נחשפים למשולש א.י.ל, המוצג לפניכם:

 

 

 

 

 

 

 

 

משולש א.י.ל ממשיג את הקשרים שבין התפקוד הלימודי למצב הרוח, כמו גם ליחסים הבינאישיים עם ילדים ומבוגרים. בכיתה לומדים התלמידים על כל אחד מקודקודי המשולש ועל יחסי הגומלין ביניהם. הבנת הקשרים הללו התאפשרה בעזרת פעילויות, סיפורים אישיים וחוויות שונות.

טיפים ליישום נושאי הפתיחה בבית:

  • מעורבותכם והתעניינותכם יכולה לסייע לילדיכם להפנים את המשולש ואת הקשרים בין הקודקודים. לכן מומלץ שתשאלו אותם על המשולש, תבקשו מהם לתת לכם דוגמאות ליחסי הגומלין בין קודקודיו, ותנו אף אתם דוגמאות לכך מחוויותיכם האישיות.

  • דוגמאות שאתם יכולים לתת:
    היום בעבודה הודיעו לי שאני מועמדת לקידום (קודקוד "למידה"). מאוד שמחתי והתרגשתי (קודקוד "מצב רוח"), ותחושות אלו עזרו לי להירגע מהכעס שהיה לי כלפייך כי צעקת עלי בבוקר, והחלטתי להפתיע אותך ואת אבא שלך בארוחת ערב במסעדה האהובה עלינו (קודקוד "יחסים בינאישיים").
    היום היו מלא פקקים בדרך לעבודה ואיחרתי לפגישה שהיתה לי בעבודה. הייתי כל כך מתוסכלת (קודקוד מצב רוח) שכל הפגישה חשבתי על זה במקום להתרכז בפגישה והתבלבלתי בנתונים שהייתי צריך להציג (קודקוד למידה) וחזרתי כל כך עצבני הביתה (מצב רוח) שנזפתי בך (קודקוד יחסים בינאישיים) בלי סיבה, אני מבקש סליחה.

  • דוגמא שהילד יכול לתת
    היום התעוררתי מאוחר, נלחצתי וחששתי שאאחר לבית הספר, הייתי עצבני (קודקוד "מצב רוח") ולכן צעקתי על אמא (קודקוד "יחסים בינאישיים"). כאשר הגעתי לבית הספר התקשיתי להתרכז בשיעור (קודקוד "למידה") כי חשבתי על כך שצעקתי על אמא.

bottom of page