top of page

הצלחה ומכוונות עצמית          

במסגרת תכנית א.י.ל (אני יכול להצליח) התלמידים בודקים יחד בכיתה מהי הצלחה בעיניהם, כולל בהקשר של התאקלמות טובה בכיתה ז' ובחט"ב, תוך דיון בכישורים הנדרשים כדי להצליח. בהמשך, ילמדו התלמידים איך להציב מטרות אישיות, כיצד לנקוט עמדה של לקיחת אחריות על המטרות שהציבו לעצמם וכיצד לבצע תהליך בקרה על השגת המטרות (תהליך זה נקרא 'מכוונות עצמית'). 

במהלך המפגשים יציבו לעצמם הילדים מטרות בתחום הלימודי, תחום מצב הרוח ותחום היחסים הבינאישיים באמצעות "טבלת המטרות שלי".

יכול להיות שאחת מהמטרות או יותר קשורה לתפקוד של הילד בבית או בפעילויות אחר בית ספר ולכן כדאי להתעניין אילו מטרות הציב.

 

בנוסף, ילמדו הילדים כלי עזר להשגת המטרות, "מכוונות עצמית", ובו שלושה שלבים (צימרמן ושנק אצל בירנבוים, 2004):

1. שלב החשיבה המוקדמת – הצבת מטרות.

2. שלב הביצוע – יישום אסטרטגיות למידה להשגת המטרות.

3. שלב המשוב החוזר (פידבק) – תהליך של בדיקה חוזרת: האם הדרך שבחרנו מקדמת אותנו להשגת המטרות שהוצבו. אם לא - חוזרים על שלבי התהליך.

 

אנו עוקבים יחד בכיתה לאורך השנה אחר תהליך הצבת והשגת המטרות לאורך השנה.

 

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא הצלחה ומכוונות עצמית בבית:

  • חשוב מאוד לפרק מטרות לתתי-מטרות. כך השגת המטרה פחות מאיימת ונראית יותר ברת השגה.

  • חשוב לקבוע מועדים קבועים מראש לביצוע בקרה על תהליך השגת המטרה, ולבדוק האם התהליך מתקדם בכיוון הרצוי. אחרת אנו עלולים להשקיע מאמצים רבים בתהליך באופן שאינו מקדם אותנו, או בעצם "לעבוד בפול גז על ניוטרל".

מידע נוסף בנושא הצלחה ומכוונות עצמית:

bottom of page