top of page

אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן        

בנושא זה התלמידים יעסקו בקשר בין סדר וארגון לבין משולש א.י.ל – למידה, מצב רוח ויחסים בינאישיים. בנוסף, הם יעסקו בסידור המרחב הלימודי בכיתה ובבית. בהקשר זה יהיה עליהם לצלם את סביבת הלימודים בבית כפי שהיא נראת לפני שהם למדו את נושא הארגון ואחר כך שוב, אחרי שלמדו איך לארגן סביבה לימודית מתאימה. נשמח אם תאפשרו להם לצלם זאת ולשתף את הכיתה. בנוסף הם ילמדו לבנות לוח זמנים תוך הבנת משמעות הזמן בחיינו, וילמדו על התארגנות וניהול זמן כחלק משלבי הלמידה למבחן. יכול להיות שעל מנת לבנות את לוח הזמנים היומי והשבוע הם יפנו אליכם לקבלת עזרה.

הלמידה תלווה בשימוש בכלי עזר הנקרא 'כרטיס ניווט'. כרטיס ניווט כולל שלבי עבודה בתחומים הרלוונטיים, והוא משמש תומך זיכרון וארגון עד להפנמה של התלמיד.

להלן דוגמא לכרטיס ניווט:

 

שלבים בהכנה למבחן

תכנון לו"ז למידה

 • כתיבת תאריך המבחן

 • כתיבת חומר המבחן

 • חלוקת נושאי לימוד לפי ימים

 • שריון יום אחרון לפני המבחן לחזרה

למידה

 • סיכום עיקרי החומר הלימודי בכל נושא

 • חזרה על חומר נלמד קודם טרם למידת חומר חדש

 •  קריאת סיכום החומר יום לפני המבחן

 • מענה על שאלות חזרה

 

כמו כן, במהלך הנושא הנוכחי נבדוק איך נושא ההתארגנות וניהול הזמן עשוי לסייע בקידום המטרות.

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא תכנון, התארגנות וניהול זמן בבית:

 • סביבת הלמידה הביתית - חשוב שילדכם יבחר את פינת הלמידה הטובה עבורו, זו שבה הוא מרגיש כי רמת הריכוז שלו היא הטובה ביותר. מומלץ להקפיד שזו תהיה פינת הלמידה הקבועה שלו.

 • התארגנות - מומלץ להתארגן מראש לקראת היומיום ולקראת אירועים שונים. כך יפחת הלחץ של "הרגע האחרון", וכך יפחת הסיכוי שתשכחו משהו. למשל, לארגן את הילקוט בערב שלפני, שעה קבועה מראש להכנת שיעורי הבית.

 • ניהול זמן - מומלץ על ניהול לו"ז שבועי ואף חודשי, ובו "עוגנים" שסביבם משבצים פעילויות לא קבועות. למשל, חוגים, ארוחות, זמני שינה...

מידע נוסף בנושא תכנון, התארגנות וניהול זמן בבית:

bottom of page