top of page

סיכום שנה      

במסגרת התכנית אנו מסכמים לקראת סוף השנה את תהליך השגת המטרות שהתלמידים הציבו לעצמם, תוך חזרה על המיומנויות שנרכשו במהלך השנה, וחשיבה כיצד ניתן יהיה ליישם מיומנויות אלו בעתיד. בהמשך, גם התלמידים יסכמו את השנה בהקשר לקושי והישג, כולל פעילות של רפלקציה על החוויות מהשנה החולפת במפגשי א.י.ל.

מפגשי א.י.ל לכיתות ז׳ התמקדו ב:

  1. הבנת הקשרים שבין התפקוד הלימודי למצב הרוח וליחסים הבינאישיים.

  2. פיתוח מיומנות של הצבת מטרות ('מכוונות עצמית').

  3. חיזוק ותרגול אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן בכיתה ובבית.

  4. עבודה על מיומנות של ויסות רגשי.

bottom of page