top of page

חשוב לבדוק את הנושאים הבאים עם ביה"ס:

  1. האם ביה"ס מכיר את תחומי החוזק של בנכם/ בתכם?

  2. האם צוות ביה"ס מכיר את תחומי הקושי והפרופיל הייחודי של בנכם/בתכם מבחינת תפקודי למידה וקשב?

  3. האם עברתם יחד עם צוות ביה"ס על דו"ח האבחון של ילדכם?

  4. האם צוות ביה"ס מכיר את ההתאמות להן זקוק ילדכם?

  5. האם ביה"ס מסייע לנער/ה להכיר ולהתאמן על  ההתאמות לפני המבחן?

  6. האם צוות ביה"ס מסייע באסטרטגיות למידה במידה והנער/ה זקוק להן?

  7. האם צוות ביה"ס מודע לקשיים רגשיים/ חברתיים של הנער/ה במידה וקיימים?

 

חשוב לבסס עמדה בה אתם ההורים, בנכם/בתכם והצוות החינוכי בביה"ס, מהווים צוות עבודה שמתמודד יחד עם הביטויים של לקות הלמידה /הקשב של ילדכם. מומלץ לבסס פגישות קבועות לאורך השנה (כ 3 פגישות בשנה) במהלכן אתם דנים יחד עם הצוות החינוכי בפתרונות אפשריים, בוחנים מה עובד ומה פחות יעיל, ומשנים את דרכי ההתמודדות בהתאם. במידה וילדיכם מלווה במטפלים פרטיים (למשל מורה להוראה מתקנת, מטפל רגשי) מומלץ להזמין מטפלים אלו לפגישות המעקב בביה"ס. אנו קוראים לכך "כולנו אל מול לקות הלמידה".

bottom of page