top of page

לקויות למידה בצבא

כפי שמכבדים את לקויות הלמידה של ילדכם בבית הספר, כך גם מכבדים אותן בצבא. לפני שהנער מגיע לראשונה לצו ראשון, חשוב לשלוח לצבא את האבחון המלא וכן להביאו ביום האבחון. במידת הצורך יאושרו התאמות בבחינה הפסיכוטכנית בצבא. יש לציין שההתאמות בצבא שונות מההתאמות בביה"ס ובבגרויות ולכן, לא כל התאמה שאושרה בבגרות קיימת או מתאימה במבחנים של הצבא. עם זאת, לצבא יש התאמות משלו אשר מותאמות לכל נער (מלש״ב) על פי קשייו.

יש לציין שבצבא עושים את מירב המאמצים להתחשב בלקויות למידה וקשב ולהתאים את המבחנים לפי הקשיים של המלש״בים.

מעבר להתאמות במבחנים בצבא עלול ילדכם להיתקל בקשיים נוספים אשר ייתכן ונובעים מלקות הלמידה ו/או הקשב. הצבא הינו מסגרת נוקשה יותר ופחות גמישה ולכן, הנער צריך ליידע את מפקדיו והצוות בלקויות למידה איתן מתמודד ולחפש יחד איתם את הסיוע המתאים לו.

בנוסף, יש לזכור כי לקויות הלמידה/הפרעות הקשב לא נעלמות עם השנים, אך ייתכן שבזכות ההתבגרות והרצון להתמודד עם הקושי, המתבגר ישתמש ביותר כלים אשר יסייעו לו בהתמודדות טובה יותר.

כיום קיימת התייחסות לנושא לקות הלמידה בכלל המכללות והאוניברסיטאות בארץ ובמידה וירצו להמשיך ללימודים אקדמיים קיימת התמיכה המותאמת.

בנוסף יש לקחת בחשבון שלקות הלמידה/הפרעת הקשב יכולה לבוא לידי ביטוי בחיים הבוגרים, בזוגיות, בעבודה, בגידול ילדים ועוד. עם זאת, כפי שכתוב מעלה, ככל שהמתבגר משתמש בכלים מסייעים ותומכים כך הוא מתמודד טוב יותר בחייו הבוגרים.

bottom of page