top of page

אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן

             

היכולת לארגן, לנהל ולתכנן זמן חשובה מאוד לתלמיד בהיבט הלימודי, בהיבט החברתי ובהיבט הרגשי.

הארגון הוא חלק מהתפקודים הניהוליים, המאפשרים לנו לנהל את חיינו באופן מעוכב, מבוקר ומסודר יותר. בארגון הכוונה ליצירת סדר או שימורו במהלך פעילות או מקום וביצוע מטלות באופן שיטתי. לתלמידים המתמודדים עם קושי בתפקודים הניהוליים קשה לרוב לארגן זמן ומקום ללמידה, הם נוטים לשכוח ציוד והציוד שברשותם אינו מאורגן. כמו כן הם מתקשים בניהול זמן, דבר המוביל לעתים לביטול זמן איכות עם חברים ולקשיים בהתכוננות למבחן ובזמן מבחן.

התכנון הוא היכולת לחזות אירועים עתידיים ולפתח תגובות מתאימות מבעוד מועד כדי לבצע מטלה או פעילות בהתאם. לעתים קיים קושי לתכנן מראש ולתעדף מטלות (לקבל החלטה איזו מטלה חשובה יותר), כמו גם לחשוב על בעיות העשויות לצוץ בעתיד. חוסר בתכנון עשוי להוביל לביצוע פעולות ברגע האחרון ולחוסר דיוק והשקעה בהן.

 

בין האסטרטגיות והמיומנויות המסייעות בתחום הארגון שנלמדות בתכנית א.י.ל: ניהול יומן, שימוש בפתקיות או בתזכורות בפלאפון לשם רישום אירועים, מבחנים, מסיבות וכו'; היעזרות באדם קרוב כדי לזכור מטלות; קביעת לו"ז שבועי; קביעת מקום קבוע וזמן קבוע בבית ללמידה; ניקיון שבועי של התיק; ארגון מערכת השעות והבגדים ליום המחרת מראש, והתארגנות עם מטלות לימודיות – קביעת סדר המטלות ושיעורי הבית לפני התחלת העבודה.

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא תכנון, התארגנות וניהול זמן בבית:

  • קיים קשר בין הארגון, התכנון והערכת הזמן להתנהלות ילדכם בבית. הציבו הארגון כמטרה עבור ילדכם ואפשרו לו לבחור אסטרטגיות שונות להתנהלות בבית.

  • סייעו לילדכם אך גם אפשרו לו לבחור ולנהל הדברים לפי בחירתו.

דוגמאות לסיוע אפשרי מצדכם:

  • חשבו עמו באופן חד פעמי על מקום מתאים ללמידה, זמן מתאים ללמידה (חשבו על זמן בו הבית שקט מרעשים ומגירויים) וסדר התמודדות אידיאלי עם המטלות.

  • בנו עמו אחת לשבוע לו"ז לשבוע הקרוב ובו גם זמן המוקדש לניקיון התיק, לסידור החדר ולסידור פינת העבודה.

  • הוו דוגמה אישית לילדכם; צרו גם אתם תזכורות בפלאפון, כתבו מטלות בפתקיות או ברשימת מטלות ועוד. אתם יכולים אף להציג בפני ילדכם את יומנכם על מנת להמחיש את הצורך בשימוש בו.

  • תנו את הדעת לעמידה בזמנים ולתכנונם; הקפידו ושמרו על זמן קבוע לארוחות, להכנה ועזרה ועוד.

מידע נוסף בנושא תכנון, התארגנות וניהול זמן בבית:

bottom of page