top of page

הרצאה בנושא: ״איך מגדלים ילד מצליח?״

מה אנחנו רוצים עבור הילדים שלנו? שיהיו בריאים, מאושרים, כמובן...אבל גם שיצליחו בחיים! אז איך מחנכים להצלחה? אילו כלים חשוב להעניק להם?

המחקר בפסיכולוגיה עוסק בשאלה הזו כבר שנים, ומחקרי אורך מהאוניברסיטאות היוקרתיות בעולם מראים לנו שיש כמה מיומנויות בסיסיות, שניתן להקנות לילדינו ולחזק אותן, וכך להעלות את סיכויי ההצלחה שלהם.

בהרצאה נכיר את המיומנויות האלו ואת הקשר שלהם לרגשות, למידה וליחסים בינאישיים.

מרצה: גב׳ ענת זמירה, פסיכולוגית חינוכית מומחית-מדריכה, מנהלת מרכז הייעוץ להורים 

ביחידה ללקויות למידה והפרעות קשב במרכז הבינתחומי הרצליה. 

 ניתן לתאם מועד הרצאה עתידי לקבוצות בתיאום מראש

לפרטים נוספים

ics-parents@idc.ac.il

bottom of page